Privacyvoorwaarden

Privacyvoorwaarden

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt te allen tijde op een wijze in overeenstemming met de eisen van de Wet Verwerking Persoonsgegevens.

Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat u in sommige gevallen (bv. bij bestellingen of in het contactformulier) om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor de correcte afhandeling van uw vraag of uw benutting van onze diensten. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de Wet Verwerking Persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt u als gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van de persoonsgegevens die wij hebben verzameld. Stuur ons een schriftelijke aanvraag via e-mail indien u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen. Deze aanvraag dient gedateerd en ondertekend te zijn, en vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart om misbruik te voorkomen. Indien nodig kan u vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Deze website kan eveneens anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype, IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt, of de domeinnaam van de website van waar u naar deze website gekomen bent en die van de website waar u heen gaat vanuit deze website. Dit maakt het ons mogelijk onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.